OBJEDNEJTE SE              + 420 777 590 697, +420 731 375 533
       info@ppdent.cz

Znovuošetření kořenových kanálků (reendodoncie)

Reendodontické ošetření je takové ošetření kořenových kanálků, kterému v minulosti již nějaké endodontické ošetření předcházelo, avšak v postiženém zubu došlo k opětovné bakteriální infekci kořenového kanálku.

Ošetření se provádí v případech, kdy na RTG snímku nad kořenem endodonticky ošetřeného zubu vidíme nález - rozpuštěnou kost (zubní váček) nebo když kořenová výplň není po celé délce kořenového kanálku a také má-li pacient se zubem potíže.

Navíc chronický "váček" znamená zátěž pro celý organizmus v podobě tzv. fokální infekce. Bakterie z "váčku" kolují v krevním řečišti a mohou způsobit zánětlivé onemocnění srdce a dalších orgánů.

Dříve se takové zuby extrahovaly nebo se ložisko odstraňovalo chirurgicky. Dnes je možné u těchto zubů provést reendodoncii, při které se zubní lékař pokouší nedokonale ošetřený kanálek znovu zprůchodnit v celé jeho délce, rozšířit, dezinfikovat, správně zaplnit a tím zachránit postižený zub. Pokud je zánět velkého rozsahu a ohrožuje celý organismus, je zub indikován k extrakci.

Nejdříve je potřeba dokonale vyčistit vnitřní prostor zubu, odstranit výplňové hmoty z předchozího ošetření, dohledat a znovu zprůchodnit všechny kořenové kanálky. Po vyčištění je nutné kořenový kanálek kvalitně hermeticky zaplnit a utěsnit, aby nebyl možný průnik bakterií. Po úspěšném ošetření je provedena dostavba zubu pomocí moderních estetických materiálů, často je však nutno takto ošetřený zub opatřit korunkou, která obnoví pevnost, estetiku a dlouhodobou funkci zub. V případě neúspěchu je zub pouze dostavěn, případně extrahován.

Tento výkon je velmi náročný a úspěšnost se pohybuje kolem 65 %. Postup ošetření je obdobný jako u ošetření kořenových kanálků, avšak výskyt možných komplikací je větší. Také čas a cena ošetření je vyšší.

Alternativou k tomuto zákroku je extrakce (vytažení) postiženého zubu a náhrada zubním můstkem nebo implantátem. Jedná se však vždy o finančně mnohem náročnější druh ošetření.

Před reendodontickým ošetřením - špatně ošetřený kořenový kanálek
Před reendodontickým ošetřením
Po reendodontickém ošetření
o reendodontickém ošetření
Před reendodontickým ošetřením - špatně ošetřený kořenový kanálek
Před reendodontickým ošetřením
Po reendodontickém ošetření                              
o reendodontickém ošetření

 

Zubní ordinace PPDENT (c) 2016