OBJEDNEJTE SE              + 420 777 590 697, +420 731 375 533
       info@ppdent.cz

PROTETIKA

slouží k náhradě zničených (kaz, úraz) nebo chybějících zubů. Možnosti jsou:

1. fixní náhrady

práce na pevno připevněny k vlastním zubům, případně kořenům opatřeným čepem
a. korunky - zhotovuje se u zubů poškozených zubním kazem či úrazem, pokud již není možné zub opravit výplní
b. můstky - pevná náhrada zcela chybějícího zubu či skupiny zubů, fixovaná na obroušené zuby ohraničující mezeru

2. snímací náhrady

nahrazuje velké množství chybějících zubů, případně zuby všechny
c. částečné snímací náhrady - jsou přidržovány ke zbývajícím zubům pomocí háčků či spon, nejsou k zubům pevně fixovány, z úst se vyndávají
d. celkové snímací náhrady – naléhají pouze na dáseň, drží podtlakem spolu se slinou, přidržovány jsou také tvářovými svaly a jazykem


Kořenový čep (nástavba)

Čep slouží k rekonstrukci chybějící korunkové části zubu, tím že ji doplňuje do požadovaného tvaru, který zajistí retenci budoucí fixní náhrady (korunky nebo můstku) a tím využívá jinak nepoužitelný kořen zubu. Nejdříve je však nutné provést pečlivé endodontické ošetření všech kořenů (zaplnění kořenových kanálků v celé jejich délce).

Kovové lité
Nejčastější materiály, ze kterých se čepy odlévají, jsou chrom-kobaltové slitiny. Kovové čepy vykazují velmi vysokou pevnost. Mají však i nevýhody, jsou neprůhledné - neestetické, což komplikuje jejich použití v kombinaci s celokeramickými korunkami u předních zubů. Jejich vysoká pevnost a nízká pružnost může způsobit i prasknutí zubu a také se velmi špatně dají z kanálků v případě potřeby odstranit. Jejich výroba je časově náročnější, zhotovují se v zubní laboratoři, což znamená jednu návštěvu navíc.
Po endodontickém ošetření lékař opět navrtá kořenový kanálek asi do 2/3 jeho délky a tuto dutinu otiskne. Otisk v laboratoři zpracují a vyrobí kovový čep, který přesně zapadne do vypreparované dutiny v kořenovém kanálku, následně je nacementován do kořene a tvoří pak jeden celek, na který se dále zhotovuje korunka či můstek.

Kořenová nástavba - kovový čep - před ošetřením
Kořenová nástavba - čep
Kořenová nástavba - sklovláknový čep - po ošetření
Kořenová nástavba - čep

Sklo-kompozitní
Protože estetické požadavky pacientů neustále stoupají, nejvíce se v poslední době využívají čepy sklo-kompozitní, které se mechanickými a optickými vlastnostmi blíží přirozeným vlastnostem zubů. Jsou to bílé až průhledné tyčinky o různých průměrech, které jsou vyrobené ze vzájemně propletených skleněných vláken spojených kompozitní pryskyřicí. Takovýto čep vykazuje vysokou pevnost a také pružnost, která je téměř identická s pružností zubu. Nehrozí tudíž zlomení kořene jako je tomu u kovových čepů.
Speciálním předvrtávačem, který velikostně odpovídá velikosti čepu, se do endodonticky ošetřeného kořene vyvrtá kanál. Čep se dle potřeby zkrátí na vhodnou délku, vlepí se do kanálku a dostaví se dostavbovým kompozitním cementem. Během jedné návštěvy jsme tak schopni zhotovit kořenový čep s vynikajícími mechanickými i estetickými vlastnostmi. Skleněný čep může být následně překryt vysoce estetickou celokeramickou korunkou.

Korunky

Korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš poškozena zubním kazem či úrazem a zub již není možné opravit klasickou výplní. Podmínkou ošetření je zachování pevného kořene zubu, na který se korunka fixuje speciální pryskyřicí či cementem. Nejprve se zbytek zubu obrousí v injekční anestezii, vzniklý pahýl se otiskne. Korunka se následně zhotovuje v zubní laboratoři na základě sádrového modelu vylitého z otisků, a to z různých materiálů či jejich kombinací – celokeramické, metalokeramické, fazetové, celokovové. Do zhotovení definitivní korunky bývá pacient vybaven provizorní pryskyřičnou korunkou, která poslouží jako funkční i estetická náhrada zubu. V další návštěvě lékař vyzkouší konstrukci budoucí korunky a až v následné návštěvě definitivní korunku fixuje.

Co byste měli vědět
Přestože korunky dokonale esteticky i funkčně nahrazují přirozené zuby, zhotoveny nejsou navždy. Jejich trvanlivost závisí především na péči pacienta, na opatrnosti při namáhání zubů (ukusování a žvýkání velmi tvrdých potravin) a také pravidelných kontrolách v ordinaci lékaře a dentální hygienistky. Pravidelná údržba prodlužuje životnost protetické práce.
V krátké době po odevzdání práce je nezbytná kalibrace mezizubních kartáčků. Doporučujeme navštívit dentální hygienistku do měsíce po odevzdání práce.
Pro aktivní a zejména kontaktní sporty doporučujeme používat sportovní chrániče (volně prodejné nebo individuální.)Pro pacienta s bruxismem(skřípání zubů) je doporučeno používat noční chránič nebo nákusnou dlahu (zhotovíme na požádání.)

Typy korunek
Celokeramická korunka je nejestetičtější náhrada zubu zhotovena pouze z keramiky, která působí velmi přirozeně a je téměř k nerozeznání od vlastních zubů. Díky tomu je ideální zejména pro přední části chrupu, může se však použít také v zadních partiích. Přirozeně propouští světlo a má podobné fyzikální vlastnosti jako vlastní zuby, keramika je navíc hypoalergenní a neuvolňují se z ní žádné látky.
Metalokeramická korunka se skládá z kovového pláště, na nějž se vrství keramika v barvě ostatních zubů. Je dostatečně odolná a pevná, ale protože je podložena kovem, není průsvitná, má menší lesk a okraj korunky (u krčku zubu) je tmavý (pouze z kovu). Některé technologie umožňují pro lepší estetický přechod mezi metalokeramickou korunkou a dásní zakrýt kovový okraj korunky u krčku keramikou. Nelze ji použít u pacienta alergického na kov.
Fazetová korunka je z kovového pláště a jen z viditelné strany je estetický materiál (keramika nebo pryskyřice). Nelze ji použít u pacienta alergického na kov.
Celokovová korunka je nejjednodušším a nejméně estetickým typem korunky. Dá se zhotovit ze zlaté slitiny nebo dnes častěji z náhradní slitiny (většinou chromkobaltové). Vzhledem k tomu, že jsou tyto korunky z estetického hlediska neuspokojivé, používají se spíše na méně viditelná místa chrupu. Kov navíc může způsobovat větší citlivost zubů na tepelné podněty, případně také tzv. galvanické proudy – pachuť, pocit brnění apod., zejména pokud jsou na sousedních zubech amalgámové výplně nebo náhrady z jiných kovů. Nelze ji použít u pacienta alergického na kov.
Pryskyřičná korunka slouží dnes převážně jen jako provizorní korunka, je mechanicky málo odolná, časem nabobtná a zvětší svůj objem u krčku, což způsobí pronikání zbytků potravy pod korunku s nemožností je dostat ven, postupně dochází k vykažení a ulomení pahýlu zubu.

Můstky

Můstek slouží jako pevná náhrada zcela chybějícího zubu či více zubů. Jejich výroba je shodná s výrobou korunek, avšak většinou je nutné obrousit 2 a více zubů ohraničujících mezeru vzniklou po ztrátě zubu. Můstek je pak pomocí korunek ukotven na obroušených zubech. Na stejném principu funguje i můstek kotvený na implantátech, kde jako pilíře slouží implantáty. Můstek se zhotoví v laboratoři dle otisků, v ordinaci ho pak lékař vyzkouší a v další návštěvě fixuje na obroušené zuby či implantáty. Výrobu a nasazení můstku lze většinou zvládnout během třech návštěv ordinace. Do zhotovení definitivního můstku bývá pacientovi vyroben provizorní pryskyřičný můstek.

Co byste měli vědět
Přestože můstky dokonale esteticky i funkčně nahrazují přirozené zuby, zhotoveny nejsou navždy. Jejich trvanlivost závisí především na péči pacienta, na opatrnosti při namáhání zubů (ukusování a žvýkání velmi tvrdých potravin) a také pravidelných kontrolách v ordinaci lékaře a dentální hygienistky. Pravidelná údržba prodlužuje životnost protetické práce.
V krátké době po odevzdání práce je nezbytná kalibrace mezizubních kartáčků. Doporučujeme absolvovat dentální hygienu do měsíce po odevzdání práce.
Pro aktivní a zejména kontaktní sporty doporučujeme používat sportovní chrániče (volně prodejné nebo individuální.)Pro pacienta s bruxismem(skřípání zubů) je doporučeno používat noční chránič nebo nákusnou dlahu (zhotovíme na požádání.)

Celokeramické můstky jsou ideálním řešením při ztrátě jednoho zubu zejména přední části chrupu. Jejich výhodou je, že jsou velmi estetické a od přirozených zubů k nerozeznání. Keramika je dostatečně pevná a má velmi podobné fyzikální vlastnosti jako vlastní zuby (teplem se roztahuje, chladem smršťuje) a přirozeně propouští světlo. Navíc je hypoalergenní.
Metalokeramický můstek se skládá z kovového pláště, na nějž se vrství keramika v barvě ostatních zubů. Je dostatečně odolný a pevný, ale protože je podložen kovem, není průsvitný, má menší lesk a okraj korunky (u krčku zubu) je tmavý (pouze z kovu). Některé technologie umožňují pro lepší estetický přechod mezi metalokeramickou korunkou a dásní zakrýt kovový okraj korunky u krčku keramikou. Nelze ji použít u pacienta alergického na kov.
Fazetový můstek je z kovového pláště a jen z viditelné strany je estetický materiál (keramika nebo pryskyřice). Nelze ho použít u pacienta alergického na kov.

Celokeramická korunka - před ošetřením
celokeramicke_korunky
Celokeramická korunka - po ošetření
celokeramicke_korunky
Celokeramická korunka - před ošetřením
celokeramicke_korunky
Celokeramická korunka - po ošetření
celokeramicke_korunky
Celokeramická korunka - před ošetřením
celokeramicke_korunky
Celokeramická korunka - po ošetření
celokeramicke_korunky
Metalokeramický můstek - před ošetřením
metalokeramicky_mustek
Metalokeramický můstek - po ošetření
metalokeramicky_mustek
Metalokeramický můstek - před ošetřením
metalokeramicky_mustek
Metalokeramický můstek - po ošetření
metalokeramicky_mustek
Metalokeramický můstek - před ošetřením
metalokeramicky_mustek
Metalokeramický můstek - po ošetření
metalokeramicky_mustek
Provizorní můstek - před ošetřením
provizorni_mustek
Provizorní můstek - po ošetření
provizorni_mustek
Provizorní můstek - před ošetřením
provizorni_mustek
Provizorní můstek - před ošetřením
provizorni_mustek
 

Zubní ordinace PPDENT (c) 2016