OBJEDNEJTE SE              + 420 777 590 697, +420 731 375 533
       info@ppdent.cz
Naším cílem je péče na vysoké úrovni. Chceme se svým pacientům věnovat s maximálním úsilím. Vyžadujeme ale také odpovědný přístup od pacientů. Za tímto účelem jsme sestavili pravidla, jimiž se poskytování zdravotních služeb v naší ambulanci řídí. Prostudujte si je, prosím.

Objednání je možné telefonicky během ordinačních hodin.

Objednávkový systém umožňuje ošetřit pacienta v pro něj vyhrazený čas. Respektujte však prosím, že ne vždy jsme schopni délku ošetření předem přesně odhadnout a může tedy vzniknout zpoždění. Pokud k tomuto dojde, budeme se snažit Vás o předpokládané délce zpoždění informovat.

Pokud se objednáváte na preventivní prohlídku, je lepší se objednat měsíc předem a poté si většinou můžete den a čas Vaší objednávky bez problému vybrat. Pokud při preventivní prohlídce zjistíme problém, domlouváme další návštěvy na místě. Pokud Vám z jakýchkoli příčin domluvený čas nevyhovuje, prosím informujte nás a přeobjednejte se telefonicky s dostatečným předstihem (nejlépe dny, týdny), bez zbytečného odkladu. Na Vaše místo můžeme takto objednat další pacienty.

Choďte prosím včas, jak jste objednáni!

Pro akutní potíže našich pacientů je každý den vyhrazena doba půl hodiny na začátku ordinačních hodin. Po zbytek ordinační doby mají přednost řádně objednaní pacienti a akutní ošetření mimo vyhrazenou dobu tedy není z časových důvodů možné. První návštěva je zaměřena na provedení předběžných vyšetření, následuje zhotovení RTG snímků, komplexní hygienická péče, vyhodnocení a posouzení zjištěných výsledků, na jejichž základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet ošetření. Poté následuje léčebná péče směřující k dosažení dohodnutého výsledku. Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. Pacient je o těchto změnách informován a předpokladem dalšího postupu je jeho souhlas s navrženými změnami léčby.

Velký důraz klademe na úroveň dentální hygieny, která je tím nejdůležitějším, co podmiňuje naši další péči, a umožňuje nám dosáhnout výsledků, se kterými bychom byli spokojeni jak my, tak zejména naši pacienti. Proto nelze zahájit jakékoliv ošetření bez úpravy dentální hygieny pacienta. Počet návštěv úzce souvisí s úrovní ústní hygieny pacienta a jejich frekvenci určuje zubní lékař nebo dentální hygienistka.

V případě, že jakákoliv část ošetření je pro Vás nesrozumitelná, požádejte vždy o opětovné vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že chceme docílit maximální kvality ošetření v co nejkratších časových intervalech při nejmenším počtu návštěv, je pro pacienta vyhrazený delší termín na stomatologickém křesle s přihlédnutím na daný plánovaný úkon.

V případě, že se pacient nedostaví na předem domluvený termín, účtujeme z výše uvedených důvodů storno poplatky.

Pokud se opakovaně nedostavíte na plánované ošetření, považujeme to za nedodržení léčebného plánu a pravidel spolupráce, což bude mít za následek vyřazení z kartotéky!

Každý pacient je povinen po ukončení léčby docházet k zubnímu lékaři na pravidelné preventivní prohlídky jednou za 6 měsíců i v případě, že nebude mít žádné obtíže. Při nedodržení těchto preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáte. V případě jakékoliv nespokojenosti prosím kontaktujte vedoucího lékaře ambulance osobně nebo na e-mailovou adresu palova@ppdent.cz

 

Zubní ordinace PPDENT (c) 2016